Bemerítkezett öt fiatal

2020. szeptember 6.-án örömünnepre gyűlt össze a Csetényi Baptista gyülekezet. Kihasználva a járvány pillanatnyi „csendjét”, de természetesen figyelve a biztonság betartására, bemerítési ünnepen vehettünk részt. A gyülekezetből négy fiatal tett bizonyságot a bemerítés által arról, hogy Jézus Krisztust személyes megváltóként ismerték el és követni fogják. Egy, a hitéletét más közösségben élő testvérünk is tanúbizonyságot tett arról, hogy a Biblia kijelentett és felismert igazságait cselekedetekben is meg kell élni, ezért a már korábban megtörtént Krisztus melletti elköteleződését a bemerítésben is ki szeretné fejezni. Isten igéjét Floch Gábor, a Balatonszemesi Baptista gyülekezet lelkipásztora hirdette.

A bemerítés szolgálatát, Kondacs Gábor, helyi lelkipásztor végezte. A bemerítettek bemutatása helyett, hadd álljon itt a nevük mellett, az az ige, amit ők választottak és mint hitvallás a bemerítés alkalmával elhangzottak:

Bognár Lilla

Róma 8:28 Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak.

Lukács Dorka

2 Korinthus 3:18 Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr Lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket.

Koszorús Valéria

Zsidó 12:1 Azért mi is, akiket a bizonyságok ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret.

Vas Lorina

Zsoltárok 91:7 Ha ezren esnek is el oldalad mellől és tízezren jobb kezed felől, hozzád nem is közelít.

Vas Zalán

Jakab 1:12 Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr ígért az őt szeretőknek.

Isten áldását kívánjuk Krisztus új követőinek!